04012020الأربعاء
Last updateالثلاثاء, 31 آذار 2020 11am

شهيوات رمضان: الحرشة في الفرن .. أحلى ميريندا لإبنك

الحرشة في الفرن .. من الحلويات الغير الدسمة ومكمناتها موجودة في كل مطبخ ويمكنك سيدتي استعمالها في فطور رمضان و هي أحلى ميريندا لإبنك.

Cucina Italiana halal : Frittata mortadella halal e caciotta

La frittata mortadella halal e caciotta si prepara rosolando una cipolla e poi unendovi il pane sbriciolato, sale e pepe, successivamente il composto andrà unito alle uova sbattute, ai dadini di mortadella halal e di formaggio, verrà poi fritto da ambedue i lati e servito a rombi infilzati su uno spiedino.